นักเรียน 5,000 คนสมัครเข้า โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก และเป็น สถาบันวิจัยที่ดีที่สุด

นักเรียน 5,000 คนสมัครเข้า โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ปีการศึกษา2558 และเป็นสถาบันวิจัยที่ดีที่สุด

อ.วังจันทร์ จ.ระยอง – ปตท. เริ่มปักมุด ก่อสร้างสถาบันวิจัยและโรงเรียนในพื้นที่ อ.วังจันทร์ ห่างจากกรุงเทพไปประมาณ 30 นาที ทางภาคตะวันออก บนพื้นที่ไร่สวนประมาณ  300 ไร่ ตามแนวทิวเขาสวยงามของสวนยางและสวนผลไม้จังหวัดระยอง ที่กำลังจะกลายเป็นแหล่งรวบรวมสร้างสรรงานวิจัย  “ปั้น” นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกของไทย ในอนาคต

โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก

ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่แล้ว โครงการฯ ได้เริ่ม “ปักหมุด” ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอาคารเรียนและที่พักของครู อาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนแล้ว คาดว่าจะเสร็จในเวลาไม่นาน ทันการเปิดรับการศึกษาในปีหน้า ที่จะเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมปลายรุ่นแรกและเปิดรับนักวิจัยระดับปริญญาโท-เอก เพื่อมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคคลกรด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต
เหตุผลของการตั้งสถาบันฯ มุ่งสร้างงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมของประเทศขึ้น เพราะการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้นั้น ถึงจุดหนึ่ง ประเทศไทยจะก้าวหน้าพัฒนาต่อไปได้ จะต้องมีการค้นคว้าเทคโนโลยีของตนเอง มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  สร้างผลงาน มีนวัตกรรมของตนเอง ให้สามารถแข่งขันและได้เปรียบคู่แข่งขันได้ ผมมั่นใจมาก โครงการนี้จะประสบความสำเร็จ เพราะใครที่ได้รับทราบแนวคิดโครงการ ความตั้งมั่น มุ่งมั่น  ก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งด้านบุคคลากรทรัพยากร เพื่อสร้างสถาบันวิจัยที่ดีที่สุด” แต่การพัฒนาโดยหวังแต่จะซื้อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของต่างประเทศมาใช้นั้น ไม่ทำให้ประเทศได้เปรียบอีกต่อไป ต้องพึ่งต่างชาติ หากไม่มีการเริ่มต้นสร้างทรัพยการบุคคลที่เน้นด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ก็ยากที่จะแข่งขันได้ในโลกอนาคต

โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก

จังหวัดระยอง เมืองอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่สร้างผลผลิตรายได้ประชาชาติให้ประเทศไทยมากที่สุด เติบโตมากที่สุดทางด้านเศรษฐกิจของไทย กำลังถูกปรับภูมิทัศน์ ให้เป็น สถาบันการศึกษาที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโยลีของประเทศไทยในอนาคต หวัง่ไว้ว่าจะเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ “สร้าง” ประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ต้องหวังแต่พึ่งซื้อเทคโนโลยีต่างชาติอย่างทุกวันนี้

ดร. ธีรเดช ทังสุบุตร ผู้อำนวยการโครงการฯ เปิดเผยว่า พื้นที่ที่กำลังปรับปรุงนี้ เดิมเป็นพื้นที่สวนยางพารา สวนผลไม้ สวนเงาะ ทุเรียน มะม่วงหิมพาน ต้นมังคุด  กำลังเริ่มปรับปรุงแล้ว ต้นไม้ป่าไม้แห่งนี้ ยังจะถูกรักษาไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดบรรรยากาศการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปอย่างรื่นรมณ์ พร้อมจะเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2558  วันนี้ พื้นที่แห่งนี้ ปตท.กำลัง “ปักหมุด” เพื่อเริ่มต้นการก่อสร้างสถาบันการศึกษา ทั้งที่พักและอาคารเรียน ตามแผนที่ได้วางไว้ อีกไม่นานจะเป็นรูปเป็นร่าง ภายในหนึ่งปีก็จะเสร็จตามแผนงานระยะแรก เพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้ารับการศึกษาเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2558

PTT_Rayong_3532
ขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยม ปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนระดับมัธยมปีที่ 4 รุ่นแรก ในปีการศึกษาหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลาย สามารถร่วมแสดงความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้  มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนมากกว่า 5,000 คนในขณะนี้ แต่การคัดเลือกอย่างเข้มข้น จะรับนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คนเท่านั้นในรุ่นแรก

โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก

สถาบัน “ปั้น” นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จังหวัดระยอง ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการฝึกงานในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์ โดยนักวิจัยและนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติใน “สถานที่ฝึกฝนการวิจัยในสถานการณ์จริง” ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการสร้างผลงานให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ ผลงานของนักวิจัยจะนำมาปรับประยุกต์แนวคิดไปสู่ผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น ก่อให้เกิดการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานวิจัยที่ดีและเพิ่มคุณภาพของงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในประเทศ

โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองมีแนวคิดที่แตกต่างและสร้างสรรค์ ในการจัดการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์และพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพที่โดดเด่น มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมสูงและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายสำคัญคือ ในอนาคต จะเป็นการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมด้วยการสนับสนุน “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ ” สร้างบุคลากรชั้นยอดและนักวิจัยชั้นเยี่ยม ที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนสู่ประเทศ

ในปีหน้า สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองจะเปิดการเรียนการสอน โดยมี ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เป็นที่ปรึกษาโครงการระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จำนวน 2 คณะ

  • Institute of Energy Science and Engineering Division of Chemical and Biomolecular Engineering
  • Institute ofMolecular Science and Engineering Division of Materials Science and Engineering

ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นักวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ
“การลงทุนวิจัย เป็นเรื่องยากที่จะมีผู้ที่กล้าลงทุน เพราะจะไม่สามารถเห็นผลในเร็ววัน การมีสถาบันแห่งนี้ และ ปตท. ตั้งใจทำจึงเป็นสิ่งที่ดีมาก  ในรุ่นแรกๆ จะใช้ทุนสูง เพื่อส่งไปศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันดัง ๆ อย่าง MIT ในสหรัฐอเมริกา OXFORD ในอังกฤษและTOKYO ในญี่ปุ่น  นักศึกษาในรุ่นแรกเปิด ป.โท-ป.เอก คัดจากTop 5% ของประเทศ ภายใน 5 ปีแรก จะต้องมีผลงานชัดเจน”

โดย ทีมงาน ลุงแจ่ม ดอทคอม

โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
โรงเรียน ปตท ระยอง หวัง “ปั้น”นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก

ใส่ความเห็น