สุโขทัย

สุโขทัย เมืองเก่าเมืองประวัติศาสตร์ ….
เมื่อพูดถึง สุโขทัย หลายคนคงจะมีภาพขึ้นมาในหัวทันที ไม่ว่าจะเป็น วัดเก่าแก่ เมืองโบราณ ร่องรอยอารยธรรมต่างๆ ที่หลงเหลือจากความรุ่งเรืองในสมัยก่อน “สุโขทัย” มาจากคำว่า สุข กับ อุทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกชนชาติไทย เพียงแค่ย่างกรายเข้าเขตจังหวัด จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่ได้ชื่อว่า ‘รุ่งอรุณแห่งความสุข’
อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นที่แรกที่อยู่ในแผนการเดินทาง เมื่อคิดจะมาเยือนจังหวัด สุโขทัย ต้องได้มารู้มาเห็น ถึงจะเรียกว่ามาถึงถิ่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก  ให้เป็นแหล่งมรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร  ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย การเดินทางจึงไม่ยาก มีป้ายบอกทางชัดเจน ถามใครใครก็รู้ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองออกไปเพียง 12 กิโลเมตร
สุโขทัย
สุโขทัย
เมืองเก่า สุโขทัย มีกำแพงเมืองล้อมรอบ กินพื้นที่กว่า 4 ตารางกิโลเมตร จะดีกว่า ถ้าจะเช่ารถจักรยาน ปั่นกินลมชมวิวในบริเวณอุทยานฯ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่ หนองบึง และร่องรอยของพระราชวัง เจดีย์ และวัดอีก 26 แห่งทั้งในและนอกกำแพงเมือง จะแวะชมจุดไหนก็สะดวก สถาปัตยกรรมและพระพุทธรูปในยุคสุโขทัยเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ไม่น้อย บางแห่งยังคงมีโครงสร้างที่เกือบสมบูรณ์เหมือนยุคก่อน วัดที่ใหญ่ที่สุด คือ วัดมหาธาตุ เป็นวัดประจำอาณาจักรสุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
อีกวัดของ สุโขทัย ที่เด่นดัง คือวัดศรีชุม ตำนาน ‘พระอจนะ’ องค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 15 เมตร ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ได้ประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง หัวเมืองต่างๆ ยกเลิกส่งส่วย ให้พม่า แต่เมืองเชลียง ไม่ยอมทำตาม พระองค์จึงนำทัพเสด็จปราบเมืองเชลียง โดยชุมนุมทัพที่วัดศรีชุมก่อนยกทัพตี แต่เหล่าทหารไม่อยากออกรบเพราะเป็นการรบกับคนไทยด้วยกัน พระองค์จึงให้ทหารคนหนึ่งไปอยู่ที่หลังองค์พระ และพูดให้กำลังใจ เหล่าทหารจึงฮึดสู้ เป็นที่มาของ ตำนานพระพูดได้
ชม วัดชมวังภายในอุทยานฯ แล้ว ปั่นจักรยานไปรอบๆ จะเจออนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” ผู้ทรงทำให้ไทยเป็นปึกแผ่นและประดิษฐ์อักษรไทย นอกจากนี้ยังมีศิลาจารึกจำลองในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่บอกเล่าเหตุการณ์ในสมัยสุโขทัยได้อย่างดี ของจริงถูกนำไปไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพ *ภายในอทุยานฯ มีบริการรถรางเที่ยวชมพร้อมไกด์บรรยายให้ความรู้ไปตลอดเส้นทาง ถ้าไม่อยากออกแรงปั่นจักรยาน ใช้บริการรถรางได้
สุโขทัย
สุโขทัย
มา สุโขทัย ต้องสักการะ “พระแม่ยา” องค์เทวรูปหิน สลักด้วยหินชนวน ตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการจังหวัดริมแม่น้ำยม ไม่มีประวัติแน่นอนว่าพระแม่ย่าคือใคร แต่เชื่อว่า คือ พระนางเสือง พระราชชนนีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชาวเมืองนับถือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสมอด้วยบิดา จึงเรียก “พระแม่ย่า” ตามตำนานเล่าว่า ใครมีเรื่องทุกข์ร้อน เมื่อกราบไหว้ขอพรจะได้ดั่งที่ตั้งใจ ระหว่าง เดินทาง จะพบเห็นชุมชนรอบอุทยานฯ ที่นำศิลปวัฒนธรรมโบราณมาสร้างอาชีพ ทั้งการปั้นพระพุทธรูป ทำพระเครื่องพิมพ์ เครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก ขนมโบราณ บางแห่งเปิดโอกาสให้เราลงมือทดลองทำเองด้วย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  อยู่ห่างจาก อ.เมืองขึ้นไปทางเหนือโดยใช้เส้นทางหลักประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลก อยู่ในเขต ต.แก่งหลวง อ.ศรีสัชนาลัย  แต่ก่อนจะถึง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เพียงไม่กี่กิโลเมตรเส้นทางนี้จะต้องผ่าน ต.ท่าชัย แหล่งทำทองโบราณสุโขทัย หรือทองลงยา ศิลปะการผลิตลวดลายทองเลียนแบบยุคโบราณ โดยใช้ทองคำ 99.99 % เป็นงานหัตถกรรมประณีตที่มีเอกลักษณ์ ด้วยการประกอบลวดลายทีละชิ้น ถักลาย ฉลุ และลงสี หรือที่เรียกว่าลงยา เป็นเหตุผลว่าทำไมทองสุโขทัยถึงมีราคาสูงกว่าทองคำตามตลาดทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก กระจายอยู่ตามตำบลต่างๆ ของ อ.ศรีสัชนาลัย กินพื้นที่ 5 ตำบล ที่สำคัญ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกำแพงเมือง คือ วัดช้างล้อม ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นขนาดใหญ่กว่าช้างจริงยืนหันหลังชนผนังล้อมรอบเจดีย์ ด้านหน้าของวัดช้างล้อมคือวัดเจดีย์เจ็ดแถว ถือเป็นวัดที่สวยงามกว่าวัดอื่น มีเจดีย์ลักษณะต่างกันมากมาย เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระราชวงศ์สุโขทัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปรางค์ ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่า พระปรางค์  อยู่นอกเขตกำแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย แต่ใกล้ถนนหลัก มีปรางค์ประธานตั้งอยู่หลังวิหารและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านหน้ามีขั้นบันไดขึ้นไปถึงซุ้มประตูขององค์ปรางค์ มีพระบรมสารีริกธาตุในนั้น
จังหวัด สุโขทัย มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในหลายอำเภอ งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เป็นงานประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาล เป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวร่วมงานทุกปีอย่างเนืองแน่น จัดที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทุกปี ทุกคนเฝ้ารอขบวนแห่นางนพมาศ  และการแสดงแสงสีเสียงตอนกลางคืน ที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมแบบสุโขทัย ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน ปีนี้จัดกิจกรรม วันที่ 2-6 พฤศจิกายน ขณะที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ในเดือนเมษายน นอกจากนี้ช่วงเมษายนยังมีประเพณีแห่ช้างบวชนาคหาดเสี้ยว วันที่ 7-8 เมษายนของทุกปี ที่วัดหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย และประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง วันที่ 18-19 เมษายน ที่อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
แหล่งเรียนรู้สุโขทัย
แหล่งเรียนรู้สุโขทัย
ที่เที่ยวสุโขทัย
ที่เที่ยวสุโขทัย

ใส่ความเห็น