เอไอเอส 3G 2100 รุกตลาด 3G Handset ให้ลูกค้าทั้งฐานกว่า 39 ล้านราย

เอไอเอส 3G 2100  รุก

Read more

คลิปลับ เจมส์ จิ พลาดไม่ได้

คลิปลับ เจมส์ จิ กับ

Read more

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ก็ใช้ 3G ได้ด้วย AIS 3G 2100

ผู้บกพร่องทางการได้ย

Read more